ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ประจำปี 2561

กิจกรรมสัมมนา UEC ประจำปี 2561
November 19, 2018
มอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
January 9, 2019

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ประจำปี 2561