กิจกรรมวันสงกรานต์ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

สัมมนาของ UEC
March 16, 2017
กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น)
May 13, 2017

กิจกรรมวันสงกรานต์ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560