พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปี 2562

พิธีบวงสรวง ไหว้ศาล ประจำปี 2562
January 18, 2019
กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น)
March 16, 2019

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปี 2562