กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น)

กิจกรรมวันสงกรานต์ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
April 12, 2017
มอบทุนการศึกษา สำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี 2560
June 24, 2017

กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น) ประจำปี 2560