CSR สนับสนุนการศึกษา

กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น)
April 28, 2018
มอบทุนการศึกษา สำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี 2561
July 7, 2018

CSR สนับสนุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์), โรงเรียนวัดนนทรีย์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดโคก) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดนนทรีย์) ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา