กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น)

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปี 2562
February 16, 2019
กิจกรรมวันสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
April 11, 2019

กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น) ประจำปี 2562