รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560

มอบทุนการศึกษา สำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี 2560
June 24, 2017
มอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561
January 10, 2018

ผู้บริหารและทีมงาน เข้ารับรางวัลชมเชย ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล