กิจกรรมสัมมนา UEC ประจำปี 2561

ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10
September 10, 2018
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ประจำปี 2561
December 21, 2018

กิจกรรมสัมมนา UEC ประจำปี 2561