กิจกรรม มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ อบต. พุทเลา อ. บางปะหัน จ. อยุธยา

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556
October 23, 2013
ตั้งศาลพระพรหม และศาลตายายใหม่
February 23, 2014

กิจกรรม มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ อบต. พุทเลา อ. บางปะหัน จ. อยุธยา