วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ของขวัญจากใจ มอบให้แด่น้องๆ ณ.อบต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558
December 23, 2015
ทำบุญบริษัท ไหว้ศาล ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2559
January 23, 2016

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ของขวัญจากใจ มอบให้แด่น้องๆ
ณ.อบต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา