กิจกรรม

April 11, 2019

กิจกรรมวันสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

March 16, 2019

กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น)

February 16, 2019

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปี 2562

January 18, 2019

พิธีบวงสรวง ไหว้ศาล ประจำปี 2562

January 9, 2019

มอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

December 21, 2018

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ประจำปี 2561

November 19, 2018

กิจกรรมสัมมนา UEC ประจำปี 2561

September 10, 2018

ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

July 12, 2018

ได้รับเกียรติบัตร อนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)