ปี 2560

August 25, 2017

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2560

June 24, 2017

มอบทุนการศึกษา สำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี 2560

May 13, 2017

กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น)

April 12, 2017

กิจกรรมวันสงกรานต์ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

March 16, 2017

สัมมนาของ UEC

January 14, 2017

ทำบุญบริษัท ไหว้ศาล ทำบุญตักบาตร

January 11, 2017

มอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ