ปี 2561

December 21, 2018

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ ประจำปี 2561

November 19, 2018

กิจกรรมสัมมนา UEC ประจำปี 2561

September 10, 2018

ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

July 12, 2018

ได้รับเกียรติบัตร อนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

July 7, 2018

มอบทุนการศึกษา สำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี 2561

May 18, 2018

CSR สนับสนุนการศึกษา

April 28, 2018

กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น)

April 10, 2018

กิจกรรมวันสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

January 21, 2018

ทำบุญบริษัท ไหว้ศาล ทำบุญตักบาตร เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561