งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558

ไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย ทำบุญเลี้ยงพระ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
January 16, 2015

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558