ทำบุญบริษัท ไหว้ศาล ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2559

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ของขวัญจากใจ มอบให้แด่น้องๆ ณ.อบต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
January 16, 2016
กิจกรรมความปลอดภัย (ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี, อมรมดับเพลิงเบื้องต้น)
March 23, 2016

ทำบุญบริษัท ไหว้ศาล ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2559